מצודות על יחזקאל טז לח

<< מצודות על יחזקאל • פרק טז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • נג • נד • נה • נו • נז • נח • נט • ס • סא • סב • סג • 


מצודת דוד

"ונתתיך" - אתן בך שפיכת דם בחימה וקנאה

"משפטי וגו'" - תקבל גמול עון הניאוף ועון הדם של הבנים ששחטת להם למאכל

מצודת ציון

"וקנאה" - ענין כעס כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)