מצודות על יחזקאל טז מב

<< מצודות על יחזקאל • פרק טז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • נג • נד • נה • נו • נז • נח • נט • ס • סא • סב • סג • 


מצודת דוד

"והניחותי" - וכאשר אשלם הגמול תנוח חמתי אשר היתה בך ויסור כעסי ממך ואשקוט מן הכעס

מצודת ציון

"והניחותי" - מלשון מנוחה ויאמר כן על השקטת הכעס וכן והנחותי חמתי (לקמן כא)

"קנאתי" - כעסי

"ושקטתי" - ענין מנוחה