מצודות על יחזקאל טז ל

<< מצודות על יחזקאל • פרק טז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • נג • נד • נה • נו • נז • נח • נט • ס • סא • סב • סג • 


מצודת דוד

"מה אמולה לבתך" - מה מאד נגזרה לבתך ונפרדת ממני במה שתעשי את כל אלה שהמה מעשה אשה זונה המושלת בביתה שאז עושה זנותה בפרסום רב על כי לא ימצא מי ימחה בידה

מצודת ציון

"מה" - המלה ההיא באה להפלגת הדבר וכן מה רב טובך (תהלים לא)

"אמולה" - גזורה וכרותה כמו כי אומלל אני (שם ו)

"לבתך" - מלשון לב

"שלטת" - מושלת וגברתנית