מצודות על יהושע כד ז

| מצודות על יהושעפרק כ"ד • פסוק ז' |
א • ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויבא וגו'" - ובזה הביא עליו את הים כי אם לא היה האופל היה אם כן רואה אשר ישראל הולכים בים ביבשה ולא היה אם כן רודף אחריהם בראות הנס ההוא ולא היה אם כן נטבע במי הים אבל לפי שהלך בחושך לא ידע מכל זה ובאו אחריהם בים מבלי דעת כי ים הוא ובבואו נטבע בו

"וישם מאפל" - כמו שכתוב (שמות יד כ) ויהי הענן והחשך 

מצודת ציון

"מאפל" - מלשון אופל וחושך