מצודות על יהושע כד ט

| מצודות על יהושעפרק כ"ד • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וילחם בישראל" - חוזר ומפרש שהמלחמה היתה במה ששלח אחר בלעם לקללם להלחם עמהם בפה