מצודות על יהושע כד א

<< | מצודות על יהושעפרק כ"ד • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"לפני האלהים" - לפני הארון אשר הביאו לשכם לכרות לפניו הברית וכמו שאמר בסוף הענין

"לזקני ישראל וגו'" - שיעמדו הם במקום כולם