מצודות על יהושע כד יא

<< | מצודות על יהושעפרק כ"ד • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בעלי יריחו" - וחוזר ומפרש האמורי וגו' כי כל מלכי הגוים ההם היו אדונים ביריחו כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (תנחומא משפטים יז) שכל אחד היה לו חלק מה ביריחו לגודל חביבותה וכולם נתקבצו להלחם בישראל ונפלו בידם 

מצודת ציון

"בעלי יריחו" - אדוני יריחו כמו (שמות כב יד) אם בעליו עמו