מ"ג יהושע כד ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצעקו אל יהוה וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את הים ויכסהו ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים ותשבו במדבר ימים רבים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּצְעֲקוּ אֶל יְהוָה וַיָּשֶׂם מַאֲפֵל בֵּינֵיכֶם וּבֵין הַמִּצְרִים וַיָּבֵא עָלָיו אֶת הַיָּם וַיְכַסֵּהוּ וַתִּרְאֶינָה עֵינֵיכֶם אֵת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי בְּמִצְרָיִם וַתֵּשְׁבוּ בַמִּדְבָּר יָמִים רַבִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּצְעֲק֣וּ אֶל־יְהֹוָ֗ה וַיָּ֨שֶׂם מַאֲפֵ֜ל בֵּינֵיכֶ֣ם ׀ וּבֵ֣ין הַמִּצְרִ֗ים וַיָּבֵ֨א עָלָ֤יו אֶת־הַיָּם֙ וַיְכַסֵּ֔הוּ וַתִּרְאֶ֙ינָה֙ עֵינֵיכֶ֔ם אֵ֥ת אֲשֶׁר־עָשִׂ֖יתִי בְּמִצְרָ֑יִם וַתֵּשְׁב֥וּ בַמִּדְבָּ֖ר יָמִ֥ים רַבִּֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּצְעִיקוּ קֳדָם יְיָ וְשַׁוִי קְבָלָא בֵּינֵיכוֹן וּבֵין מִצְרָאֵי וְאַיְתֵי עֲלוֹהִי יַת יַמָא וַחֲפָנוּן וַחֲזָאָה עֵינֵיכוֹן יַת דִי עַבְדֵית בְּמִצְרַיִם וִיתֵיבְתּוּן בְּמַדְבְּרָא יוֹמִין סַגִיאִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבא עליו את הים" - על כל יחיד ויחיד שבהם שאם היה היחיד בורח שלא ליכנס בים גל של ים רודף אחריו וקולטו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבא וגו'" - ובזה הביא עליו את הים כי אם לא היה האופל היה אם כן רואה אשר ישראל הולכים בים ביבשה ולא היה אם כן רודף אחריהם בראות הנס ההוא ולא היה אם כן נטבע במי הים אבל לפי שהלך בחושך לא ידע מכל זה ובאו אחריהם בים מבלי דעת כי ים הוא ובבואו נטבע בו

"וישם מאפל" - כמו שכתוב (שמות יד כ) ויהי הענן והחשך

מצודת ציון

"מאפל" - מלשון אופל וחושך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישם מאפל". עד שירדו אל הים, ובזה היו שני הפכים, א] אתם נצלתם והם נטבעו. ב] הם כסה אותם מאפל ואתם "ותראינה עיניכם" (ושם מאפל נבדל משם אופל, שבא על דבר המאפיל ומכסה את האור, שהוא הענן והחשך שהיה מאפיל בפני המצרים ויאר את הלילה לישראל). אמנם הגם כי "ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים", בכל זאת עדן לא האמנתם בי אמונה שלמה, ועי"כ "ותשבו במדבר ימים רבים", והוצרכתי להניעכם ארבעים שנה במדבר כדי לנקותכם מטומאת מצרים, כמ"ש (דברים כט, ג - ד) ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה וכו' ולא נתן ה' לכם לב לדעת וכו' עד היום הזה:

<< · מ"ג יהושע · כד · ז · >>