מצודות על יהושע ט יא

מצודות על יהושע • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • יח • כ • כא • כג • כו • כז • 


מצודת דוד

"כרתו לנו ברית" - להחיותינו

"עבדיכם אנחנו" - להעלות את המס