מצודות על יהושע ט א

<< מצודות על יהושע • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • יח • כ • כא • כג • כו • כז • 


מצודת דוד

"כשמוע" - אשר כבשו את העי ברוב עם ובתחבולה

מצודת ציון

"ובשפלה" - בעמק

"חוף" - שפת