מצודות על יהושע ט כא

<< | מצודות על יהושעפרק ט' • פסוק כ"א |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • יח • כ • כא • כג • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויהיו כו'" - רצה לומר הגמול היה שהיו חוטבי כו' כאשר גזרו הנשיאים כי כל העדה שמעו להם

"ויאמרו אליהם הנשיאים יחיו" - רצה לומר הנה בעבור השבועה לא תגידו לא יחיו וכאומר אך נתבונן מה נעשה עמהם בגמול הרמאות 

מצודת ציון

"חוטבי" - ענין כריתה וחתוך וכן (דברים יט ה) לחטוב עצים