מצודות על יהושע ז כג

<< מצודות על יהושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ויצקם" - רצה לומר פזרם לפני הארון למען יראו הכל שאמת הדבר

מצודת ציון

"ויציקם" - מלשון יציקה ושפיכה