מצודות על יהושע ז כב

<< מצודות על יהושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"וירוצו" - לבל יקחום קרובי עכן לכסות על קלונן