מצודות על יהושע ז טו

<< מצודות על יהושע • פרק ז
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"הנלכד בחרם" - הנלכד לפני הארון בעבור שמעל בחרם

מצודת ציון

"נבלה" - דבר מגונה כמו (ישעיהו לב ו)נבלה ידבר