מצודות על יהושע ז יג

<< מצודות על יהושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"התקדשו" - לחלוף לפני הארון לדעת בשל מי הרעה הזאת

מצודת ציון

"קדש" - הזמן כמו (יואל ד ט)קדשו מלחמה