מצודות על יהושע ג ד

<< | מצודות על יהושעפרק ג' • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"למען וגו'" - מוסב למקרא שלפניו לומר לכו אחר הארון למען תדעון הדרך כי לא עברתם בה מעולם

"כאלפים" - אלפים מצומצמים שנאמר במדה והכ"ף באה לאמיתת הדבר וכן (בראשית כה לא) מכרה כיום

"וביניו" - ובין הארון 

מצודת ציון

"מתמול" - כמו מאתמול

"שלשום" - יום השלישי שלפני היום הזה