מצודות על יהושע ג יב

<< מצודות על יהושע • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"קחו לכם" - להיות הם במקום כולכם לעמוד קרוב לארון ויראו הם כי כאשר ינוח כפות רגלי הכהנים מיד יכרתו המים