מצודות על הושע ו י

<< מצודות על הושע • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"שערוריה" - דבר מגונה ומאוס

"שם זנות לאפרים" - ר"ל כי שם ראיתי זנות לאפרים אשר יזנה אחר עגלי הזהב ושם נטמא ישראל כי כולם נגררו אחר העגלים

מצודת ציון

"שערוריה" - ענין דבר מגונה ומאוס כמו שמה ושערוריה (ירמיהו ח)