מצודות על הושע ו ט

<< מצודות על הושע • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"וכחכי וגו'" - כמו שגדודי הלסטים מחכים איש עובר דרך לשלול אותו כן הוא חבורה של כהנים ירצחו בדרך כולם שכם א' ובדעה אחת

"כי זמה עשו" - כאומר לא רציחה ממש בידים כי הם ירצחו במעשיהם התעובים והמגונים ובהם מסבבים אבדן נפשות  

מצודת ציון

"וכחכי" - ענין תקוה כמו וחכיתי לה' (ישעיהו ח)

"גדודים" - מרבית אנשים יחד קרוי גדוד

"חבר" - מלשון חבורה וסיעה

"שכמה" - ר"ל צד אחד ודעה אחת כמו לעבדו שכם אחד (צפניה ג)

"זמה" - מעשה תעוב ומגונה