מצודות על הושע ו א

<< מצודות על הושע • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"וירפאנו" - והוא ירפא אותנו כי הכל ממנו ובידו

"יך" - הוא הכה אותנו והוא יניח תחבושת על המכה וכפל הדבר במ"ש

"כי הוא טרף" - ולא בכח ידו גבר האויב

"לכו ונשובה" - מוסב למעלה לומר הנה בעת יצר להם יאמרו כה זה לזה לכו ונשובה אל ה'  

מצודת ציון

"לכו" - הוא ענין לשון זרוז

"יך" - מלשון הכאה

"ויחבשנו" - ענין קשירת המטלית על המכה והשבירה כמו ולנשברת לא חבשתם (יחזקאל לד)