מצודות על דניאל י כ

<< מצודות על דניאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"הידעת" - האם ידעת למה באתי אליך וכאומר לו הנה מעתה תוכל לדעת שלא באתי לעשות עמך רעה כי אם לגלות לך מצפוני מסתרים ולא תחרד עוד

"ועתה אשוב" - כשאכלה לדבר בך אשוב להלחם עם שר פרס

"ואני אצא" - כאומר הן ידעתי כי אוכל לו ואנצח את שר פרס אבל תדע כי לאחר זמן בע"כ אצא ולא אוכל עוד ללמד סניגוריא על ישראל כי ירבו פשעיהם והנה שר עכו"ם בא ושואל שימשל עכו"ם על ישראל ותנתן לו