מצודות על דניאל י ח

<< מצודות על דניאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"והודי" - תאר מראית פני נהפך עלי להיות נשחת

"ולא עצרתי כח" - לא יכולתי לעכב אצלי הכח לבל תלך לה

מצודת ציון

"עצרתי" - ענין עכבה כמו ולא תעצור כח הזרוע (לקמן י"א)