מצודות על דניאל י א

<< מצודות על דניאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"דבר" - ר"ל דבר נבואה

"ואמת הדבר" - ר"ל נגלה לו אמיתת הדבר כפי מה שהוא לא ברמז וחידות

"וצבא גדול" - גם נגלה אליו צבא גדול של מלאכי מעלה

"ובין את הדבר" - ר"ל וכדי להבין את הדבר ולהבינה לו במראה עינים לזה נגלה לו אמיתת הדבר כמות שהיא וגם צבא רב ממלאכי מעלה לשיהא מובן לו בקלות ולא נאמר מה הוא דבר הנבואה ואולי היה מצווה להעלימה

מצודת ציון

"וצבא" - ענין חיל רב