מצודות על דניאל י כא

<< מצודות על דניאל • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"את הרשום" - את הכתוב במרום בכתב אמת אשר יתקיים בבל ישונה והוא האמור למטה מאבדן המלכיות וגאולת ישראל

"ואין אחד" - אין מי מן המלאכים מתחזק להיות עמי בעזרתי לשאול ולבקש על אלה הדברים האמורים למטה על גאולת ישראל

"כי אם מיכאל שרכם" - רק מיכאל שר וסניגור של ישראל הוא מתחזק עמי לשאול על אלה

מצודת ציון

"הרשום" - מלשון רושם ור"ל כתיבה