מ"ג דניאל ז יט


<< · מ"ג דניאל · ז · יט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אדין צבית ליצבא על חיותא רביעיתא די הות שניה מן כלהון [כלהין] דחילה יתירה שניה [שנה] די פרזל וטפריה די נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה רפסה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱדַיִן צְבִית לְיַצָּבָא עַל חֵיוְתָא רְבִיעָיְתָא דִּי הֲוָת שָׁנְיָה מִן כלהון [כָּלְּהֵין] דְּחִילָה יַתִּירָה שניה [שִׁנַּהּ] דִּי פַרְזֶל וְטִפְרַיהּ דִּי נְחָשׁ אָכְלָה מַדֲּקָה וּשְׁאָרָא בְּרַגְלַיהּ רָפְסָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱדַ֗יִן צְבִית֙ לְיַצָּבָ֗א עַל־חֵֽיוְתָא֙ רְבִיעָ֣יְתָ֔א דִּֽי־הֲוָ֥ת שָֽׁנְיָ֖ה מִן־כׇּלְּהֵ֑ין כלהון דְּחִילָ֣ה יַתִּ֗ירָה שניה שִׁנַּ֤הּ דִּֽי־פַרְזֶל֙ וטפריה וְטִפְרַ֣הּ דִּֽי־נְחָ֔שׁ אָֽכְלָ֣ה מַדְּﬞקָ֔ה וּשְׁאָרָ֖א ברגליה בְּרַגְלַ֥הּ רָֽפְסָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדין צבית ליצבא" - אז חפצתי לעמוד על האמת מן החיה הרביעית "די הות שניא מן כולהון דחילה יתירה" - אשר היתה משונה מכולן באימה יתירה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אדין" - אז חפצתי לדעת אמיתת הפתרון על החיה הרביעית אשר היתה משונה בתארה ובמעשיה מן כולן בהשתנות רב

"דחילה" - נוראה יתירה ומרובה שיניה של ברזל וצפרניה של נחשת

"ואכלה" - ושחקה הדק והנשאר רמסה ברגלה

<< · מ"ג דניאל · ז · יט · >>