מצודות על דברי הימים ב כג יא

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"ויוציאו" - ממקום מחבואו

"הנזר" - כתר מלכות

"העדות" - היא התורה הנקראת עדות ותלו אותה בזרועו וכמו שפרשו רז"ל בס"ת היתירה של מלך או הוא מלשון עדי וקשוט ור"ל קשטו אותו בעדי מלוכה מאבני יקר