מצודות על דברי הימים ב כג טז

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"בינו וגו'" - רצה לומר כולם קבלו עליהם בברית להיות לעם לה' ולעבדו