מצודות על דברי הימים ב כג ח

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"איש את אנשיו" - כל שר מאה מבאי השבת ויוצאי השבת לקח את אנשיו

"כי לא פטר וגו'" - לא נתן רשות למשמרת יוצאי השבת ללכת לבתיהם כדרכם תמיד אבל הטיל עליהם החיוב להתעכב עוד

מצודת ציון

"פטר" - הוא חלוף החיוב וכן בלשכות פטורים (לעיל א ט)

"המחלקות" - המשמרות הנחלקים לחלקים