מצודות על דברי הימים ב כג ג

מצודות על דברי הימים ב • פרק כג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"עם המלך" - להיות בעזרתו

"ויאמר" - יהוידע הכהן אמר להם הנה בן המלך ראוי למלוך כאשר דבר ה' וגו'