מצודות על דברי הימים ב כג יח

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כג >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"וישם וגו'" - עשה ממונים בבית ה' כי בהיותם עובדים לבעל בטלו הממונים

"ביד הכהנים" - המינוי הזה מסר ביד הכהנים בני לוי כפי אשר חלק דוד לממונים על בית ה' להעלות עולות בזמנם

"על ידי דויד" - בשיר הנעשה על ידי דוד מה שתקן הוא

מצודת ציון

"פקדות" - ממונים