מצודות על דברי הימים ב יח לד

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"ותעל" - המלחמה עלתה למעלה כי נתחזקו מערכה מול מערכה

"היה מעמיד" - בהיותו חוץ למחנה היה מתחזק לעמוד במרכבה מול ארם שלא ירגישו בו אנשיו וימס לבבם

"לעת בוא השמש" - כאשר שקעה השמש