מצודות על דברי הימים ב יח א

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"ויתחתן לאחאב" - כי יהורם בנו לקח את בת אחאב לאשה