מצודות על דברי הימים ב יח כט

מצודות על דברי הימים ב • פרק יח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"התחפש ובא" - ר"ל לי ראוי להתחפש ולבא במלחמה אתנכר בשינוי בגדים לבל יכירו בי אנשי ארם אבל אתה תוכל ללבוש בגדיך המיוחדים לך כי אין לך לפחוד אם יכירוך כי הנביא לא ניבא הרעה כ"א עלי ולא על זולת ואף שלא האמין להנביא מ"מ חשש לדבריו

מצודת ציון

"התחפש" - ענין השתנות המלבוש כמו ויתחפש שאול (שמואל א כח)