מצודות על דברי הימים ב יח ה

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"הנביאים" - נביאי הבעל

"ויתן האלהים" - בפני יהושפט אמרו בשם ה' שיחשוב שהמה נביאי ה'