מצודות על דברי הימים ב יח כז

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק יח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"לא דבר ה' בי" - ר"ל אז תאמר שמלבי אדבר ולא מה'

"ויאמר" - אמר דברו להשמיע לכולם ואמר שמעו עמים כולם ר"ל כל השבטים כי כל שבט קרוי עם