מצודות על דברי הימים א יח ו

מצודות על דברי הימים א • פרק יח >>
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"וישם דוד" - ר"ל שם בהם דבר הראוי להשים במדינה הכבושה והם הנציבים האמור בשמואל ב'