מצודות על דברי הימים א יח ח

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יח
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • מצודת ציון

"ומטבחת ומכון" - ובשמואל ב' נאמר ומבטח ומברותי ובשני השמות היו נקראות וכמוהו רבים במקרא