מצודות על דברי הימים א יח ג

מצודות על דברי הימים א • פרק יח
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"חמתה" - הכהו בעיר חמת

"להציב ידו" - להציב מקומו לאחור להרחיב גבול ארצו