מצודות על דברי הימים א יח יב

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יח
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"ואבשי וגו'" - ובשמואל ב' נאמר שדוד הכה בם כי כל נצחון המלחמה נקרא ע"ש המלך ובתהלים נאמר שיואב הכה בהם וארז"ל שב' מלחמות היו ולא זהו האמור כאן