מצודות על דברי הימים א יח


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חמתה" - הכהו בעיר חמת

"להציב ידו" - להציב מקומו לאחור להרחיב גבול ארצו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישם דוד" - ר"ל שם בהם דבר הראוי להשים במדינה הכבושה והם הנציבים האמור בשמואל ב'

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"שלטי" - כעין מגן

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ומטבחת ומכון" - ובשמואל ב' נאמר ומבטח ומברותי ובשני השמות היו נקראות וכמוהו רבים במקרא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי איש מלחמות" - הדרעזר היה שונא ואיש מלחמה עם תועו

"וכל כלי זהב" - ר"ל כל מה שהיו מזומנים בידו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם אותם" - מה שהביאו לו למנחה הקדיש עם השלל אשר לקח בעצמו מכל הגוים והם אדום וגו'

מצודת ציון

"נשא" - נטל ולקח

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואבשי וגו'" - ובשמואל ב' נאמר שדוד הכה בם כי כל נצחון המלחמה נקרא ע"ש המלך ובתהלים נאמר שיואב הכה בהם וארז"ל שב' מלחמות היו ולא זהו האמור כאן

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משפט" - בין איש לאחיו

"וצדקה" - נתן משלו צדקה לכל עמו הנצרכים לקבל צדקה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על הצבא" - היה שר על קבוצת החיל

"מזכיר" - היה ממונה על ספר הזכרונות

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כהנים" - ר"ל שרי הכהנים צדוק היה משוח מלחמה ואבימלך סגן ולא חשב את אביתר לכהן גדול כי לא הועמד עתה כי אם מאז מלך על יהודה אבל יואב עם כי היה שר צבא מאז מכל מקום נעשה עתה שר צבא של כל ישראל או על שחזר דוד והעמיד את צדוק לכ"ג לזה לא חשב את אביתר כי לא היה דבר המתקיים

מצודת ציון

"ואבימלך" - הוא אחימלך הנזכר בשמואל ב'

"הכרתי והפלתי" - תרגם יונתן קשתיא וקלעיא

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הראשונים" - הם היו הראשונים למקום המלך ועל פיהם נעשה הכל