מצודות על איוב מ לא


מצודת דוד

"התמלא" - ואף אם תצודו וכי תכרות בסכינים את עורו להפשיטו מעליו הלא עורו קשה עד מאד ואין לחתכו בסכין

"ובצלצל" - וכי תשקיע את ראשו בכלי העשוי להשקיע בו ראש הדג ולצודו בזה

מצודת ציון

"התמלא" - ענין חתוך וכריתה כמו ימולל ויבש (תהלים צ)

"בשכות" - מלשון סכין ועם היא בשי"ן וכן ושמת שכין בלועיך (משלי כג)

"ובצלצל" - הוא שם כלי מכלי הצדיה אשר בו יוצלל וישקע ראש הדג והוא מלשון צללו כעופרת (שמות טו)שר"ל נשקעו בעומק