מצודות על איוב מ ז


מצודת דוד

"אזר נא וגו'" - הוא ענין זריזות כי החגור במתניו הוא מזורז

"אשאלך" - אני אשאלך ואתה הודיעני תשובה עליהם והשאלה היא אשר שאל ואם זרוע וגו' תמשוך לויתן וגו' וכדומה אמר שישיב לו אם מודה הוא להדברים האלה

מצודת ציון

"אזר" - חגור

"כגבר" - כאיש גבור

"חלציך" - מתניך