מצודות על איוב מ טו

<< | מצודות על איובפרק מ' • פסוק ט"ו | >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הנה נא בהמות" - כאומר כי אם היית צדיק גמור באמת לא היה קצרה ידי מלשלם גמול אם אמנם עשיתי בריות נפלאות כאלה אשר אין מי יעמוד למולם ומי א"כ יעמוד למולי למחות בידי מלשלם גמול והנה האחת היא הבהמה אשר בראתי בשבעת ימי בראשית והנה עתה עודנה עמך ולא מת

"חציר" - עם כי רבים ימיו לא בא בפיו בשר טריפה מעולם כי יאכל עשב השדה כבקר 

מצודת ציון

"נא" - עתה

"בהמות" - כך שמו בהמות וכמ"ש בהמות בהררי אלף (תהלים נ)והוא שור הבר