מצודות על איוב מ כד

<< | מצודות על איובפרק מ' • פסוק כ"ד | >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בעיניו" - את כל הירדן יקח אל פיו עד המעינות מקום נביעתו שהוא נובע ממערת פמייס

"במוקשים" - בכדי לשתות הכל ישפיל פיו עד קרקעית הירדן וינקוב אפו בהמוקשים אשר בירדן כאבנים וכדומה כי יפגע בהם באפו והוא מדרך הפלגה וגוזמא וענין מליצה 

מצודת ציון

"בעיניו" - הבי"ת תבא במקום עד כמו בהשמים חסדך (תהלים לו)ומשפטו עד השמים ועיניו הוא ענין מעין מים כמו עין המים (בראשית טז)