מצודות על איוב כב כט

<< מצודות על איוב • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"כי השפילו" - אם תראה אנשים אשר הושפלו עד עפר תוכל לומר בהבטחה שיבא להם גדולה ורוממות כי המקום ישלים מאמריך

"ושח" - מי שעיניו כפופות בעבור הצרות יושיע המקום בתפלתך

מצודת ציון

"גוה" - כמו גאה בחלוף אל"ף בוא"ו וענינו גדולה ורוממות כמו היגאה גומא (לעיל ח)

"ושח" - ענין כפיפה והשפלה כמו וישח אדם (ישעיהו ב)