מצודות על איוב כב ו

<< מצודות על איוב • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"כי תחבול" - אם דבר מי למולך תענש אותו בכסף ותקח ממנו משכון ועם הוא בחנם כי לא לוה ממך מאומה

"ובגדי ערומים תפשיט" - אף מן האנשים שאין להם כ"א מלבוש אחד ובהעדרם ילכו ערום הנה פשטת בגדיהם ונשארו ערומים וקראם ערומים ע"ש סופם וכן אפיתי על גחליו לחם (ישעיהו מד)

מצודת ציון

"תחבול" - תמשכן כמו לא יחבול רחים (דברים כד)