מצודות על איוב כב כא

<< מצודות על איוב • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"הסכן נא" - לזאת מעתה הרגל עצמך עם ה' להאמין בהשגחתו ותהא עמו בשלום ולא תתרעם עוד למולו

"בהם" - בעבור הדברים האלה תבא אליך טובה

מצודת ציון

"הסכן" - ענין ההרגל וכן וכל דרכי הסכנת (שם קלט)