מצודות על איוב כב כז

<< מצודות על איוב • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"תעתיר" - אתה תעתיר אליו והוא ישמע לך

"ונדריך תשלם" - דרך השואלים צרכיהם מאת המקום לנדור נדרים על תנאי כמ"ש אם יהיה אלהים עמדי וגו' (בראשית כח) ולזה אמר הנה תשלם נדריך כי ימולא משאלותיך

מצודת ציון

"תעתיר" - תתפלל כמו יעתר אל אלוה (לקמן לג)