מצודות על איוב כב כו

<< מצודות על איוב • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"כי אז" - כשתשוב לה' אז תתענג בטובה על משענת ה' ר"ל הוא יענג נפשך

"ותשא" - תוכל לישא פניך אל ה' לשאול צרכיך כי תהיה בטוח שימלא שאלתך