מצודות על איוב ט כז

<< מצודות על איוב • פרק ט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • 


 

מצודת דוד

"אם אמרי" - אם אחשב אשכח יללתי וספור תלאותי ואעזוב כעסי ואתחזק להתאפק מלצעוק ומלהתרעם  

מצודת ציון

"שיחי" - ספור התלאות

"פני" - כעסי כמו אתן את פני (ויקרא כ)

"ואבליגה" - אתחזק כמו המבליג שוד (עמוס ה)